Concurs 2023

Dacă-i februarie, avem concurs!

Art. 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei denumite „Inchirieri Auto ADW” este ADW GHOST RACING SRL, înregistrată cu CIF 44591065.

Art. 2. Durata şi locul de desfăşurare a campaniei

2.1. Campania se va desfăşura între 1 februarie 2023 și 27 februarie 2023, în condițiile acestui document.
2.2. Campania este organizată pe teritoriul României.
2.3. Desemnarea câştigătorului și înmânarea premiului vor fi anunţate de organizator pe pagina oficială de Facebook, nu mai târziu de data de 28 februarie 2023.

Art. 3. Participanţi şi condiţii de participare

3.1. La acest concurs poate participa orice persoana fizică majoră, conform legislației românești indiferent de naţionalitate sau cetăţenie, care îndeplineşte în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) se înscrie în concurs respectând indicațiile anunţate de organizator pe parcursul campaniei, pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriautoadw/
b) mesajele trimise pe pagina de Facebook /inchirieriautoadw vor respecta un limbaj decent şi uşor de înţeles.
c) respectă prevederile prezentului regulament precum şi orice alte indicaţii date de ADW GHOST RACING SRL în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestui concurs.
3.2. Participarea la acest concurs semifică acceptarea expresa a prevederilor prezentului regulament precum şi acceptul fiecarui participant cu privire la posibilitatea folosirii (de catre ADW GHOST RACING SRL și/sau oricare altă societate afiliată în scop publicitar/de marketing a numelor și prenumelor participanţilor care vor fi desemnați câştigători. Prin participarea la acest concurs, participantul își dă acordul în mod neechivoc și necondiționat către ADW GHOST RACING SRL și/sau oricare altă societate afiliată cu privire la folosirea de către acestea din urmă în scopuri publicitare/de marketing a numelui și prenumelui sale.

Art. 4. Modul de desfăşurare a campaniei

4.1. În perioada 1 februarie 2023 și 27 februarie 2023 vor avea loc înscrierile pentru concursul „Inchirieri Auto ADW”, care se va desfăşura conform acestui regulament, disponibil pe pagina oficială de Facebook a ADW GHOST RACING SRL https://www.facebook.com/inchirieriautoadw
4.2. La acest concurs vor participa toţi concurenţii care îndeplinesc condiţiile de la Articolul 3.
4.3. Participanții câștigatori vor fi desemnaţi aleator, prin tragere la sorţi, folosind websiteul www.random.org (pentru claritatea regulilor de desemnare a câstigatorilor, participanţii sunt rugaţi să consulte site-ul www.random.org).
4.4. Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriautoadw cel târziu la data de 28 februarie 2023.

Art. 5. Premiile concursului

5.1. Vor fi anunţate de organizator pe parcursul campaniei, pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriautoadw Câştigătorii sunt de acord să transmită date personale cu ajutorul cărora să poată fi identificaţi la valorificarea premiului. Câştigătorii vor fi contactati de administrator, în perioada 1-3 martie 2023.
5.2. Valoarea impozitului sau a oricarui fel de taxe, daca va fi cazul, se vor reține la sursă, în limitele legale.
5.3. În cazul in care câştigătorii:
(i) refuză, sau
(ii) sunt în imposibilitatea de a beneficia de premiu, sau
(iii) nu se prezintă pentru ridicarea premiilor în termenii si condițiile menționate mai sus sau
(iv) în cazul imposibilităţii validării lor conform prezentului regulament, câştigătorii vor pierde orice drept in legătură cu premiul.

Art. 6. Înmânarea premiului

6.1 Aşa cum s-a menționat mai sus, câştigători vor fi contactati de administrator în perioada 1-3 martie 2023 după prezentarea în mod obligatoriu a unui act de identitate prin care se va atesta identitatea acestora.
6.2. Participarea la acest concurs se realizează pe baza acordului cu privire la folosirea datelor personale si a oricăror drepturi cu privire la fotografia înscrisă în concurs, conform regulilor de mai sus astfel incât acestea să poată fi publicate şi utilizate de către organizator în materiale audio, foto şi video, în timpul sau după expirarea campaniei. De asemenea, participanţii îşi exprimă acordul ca datele personale: nume, prenume şi localitate / judeţ să poată fi folosite de către organizator si/sau societatile afiliate în eventuale activităţi comerciale şi/sau de promovare şi marketing.
6.3. Participanţii care, din orice motiv, neimputabil organizatorului, sau pentru oricare alte motive menționate în prezentul regulament au pierdut calitatea de câştigători, nu mai pot solicita prin niciun mijloc vreun drept în legatură cu premiul.
6.4. Reclamaţiile referitoare la concurs, premiile puse in concurs, ulterioare expirării campaniei, nu vor fi in responsabilitatea organizatorului.
6.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
6.6. Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu contravaloarea lor in bani.

Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1. Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/inchirieriautoadw si pe site-ul www.inchirieriautoadw.ro/concurs2023
7.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de oprire/suspendare a campaniei în orice moment pe parcursul desfășurarii acesteia şi/sau schimbarea regulilor de participare şi/sau a premiilor acordate, oricând înainte dar și pe parcursul derulării campaniei. Participarea la concurs nu este conditionata de achizitia vreunui serviciu. Ne rezervam dreptul de a descalifica orice persoana care foloseste un limbaj neadecvat sau care aduce injurii asupra brandului nostru.

Art. 8. Litigii.

În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul organizatorului.

Art. 9. Diverse

9.1. Campania şi regulamentul acesteia vor fi comunicate prin canale tradiţionale de comunicare, la alegerea organizatorului.
9.2. Prin înscrierea in campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participanţii își exprimă în mod neechivoc si necondiționat acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, imaginea lor sa fie facute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator, fără nici un fel de obligaţii sau plaţi din partea acestuia.
9.3. Organizatorul se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu participanţii la concurs, în limitele prevăzute de înregistrarea nr. 17306 din 02.08.2010. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.
9.4. Înscrierea în campanie echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal astfel cum a fost menționat mai sus.
9.5. Organizatorul se obligă să le respecte participanţilor drepturile prevăzute de lege şi să utilizeze baza de date pentru a trimite corespondenţa şi pentru a realiza rapoarte statistice, dacă va fi cazul.
9.6. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia cazurilor in care organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
9.7. Daca sunt mai putin de 20 de persoane inscrise la concurs, acesta se va reorganiza in urmatoarea luna. Persoanele care deja s-au inscris, vor participa automat la concurs.
ADW GHOST RACING SRL

Transparenţă

Transparenţă

Autovehicul de schimb pentru servicii de mentenanta.

Seriozitate

Seriozitate

Experienta pe piata serviciilor de inchirieri auto.

Profesionalism

Profesionalism

Solutii profesionale si servicii premium de inchirieri auto.

Siguranţă

Siguranţă

Servicii de inalta calitate. Garantam siguranta ta!

Livrare autoturism

Livrare autoturism

GRATUIT oferim livrarea autoturismului la aeroport.

Km nelimitaţi

Km nelimitaţi

Toate autoturismele noastre pot fi utilizate fara limita de kilometri.

Rovinieta & Asigurare RCA

Rovinietă & Asigurare RCA

Fiecare client primeste gratuit rovinieta si asigurare RCA.

Scaun copil

Scaun copil

Gratuit oferim scaun auto pentru copii, pentru siguranta familiei.